Ochrana osobních údajů - GDPR

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Já Jana Klaudingerová, Klecany 369, Klecany 25067, IČ 75564629 (dále jen Správce osobních údajů)  a provozuji  webovou stránku janaklaudingerova.cz . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobní údaje, jejich zpracování a uchování:
Jako Správce osobních údajů se řídím nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).
Osobní údaje zaznamenáváme od klientů vícero způsoby - při objednávce služeb přes e-mail či telefon, registrací klienta k odběru obchodních sdělení (newsletterů), při vystavení smlouvy nebo kvůli vystavení faktury za naše služby. 
Jde především o jméno, příjmení, fakturační adresu, telefonní a e-mailový kontakt, datum a položky objednávky, datum registrace. Konkrétní rozsah záleží na tom, jaké osobní údaje jste nám předali. 

Vaše osobní údaje tedy uchováváme a zpracováváme pro tyto účely:
• pro vyřízení objednávky ohledně našich služeb
• v rámci plnění smlouvy
• pro e-mailové zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkající se našich služeb, akcí, inspirací a novinek
V případě, že jste se zaregistrovali přihlašovacím formulářem (uvedením jména, příjmení a e-mailové adresy) pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkající se našich služeb, akcí, inspirací a novinek. Poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vašim vložením osobních údajů na stránky souhlasíte se zasíláním newsletterů (obchodních sdělení). Pracujeme jen s údaji a kontakty, ke kterým jste nám dali souhlas, to znamená, které jste zadali v přihlašovacím formuláři. Vaše údaje chceme použít tak, abychom Vás mohli informovat o našich službách, akcích, inspiracích a novinkách. V případě Vašeho nesouhlasu s takovouto e-mailovou komunikací se z odběru našeho newsletteru můžete kdykoliv odhlásit. Odhlašovací odkaz je uveden v patičce každého e-mailu nebo můžete zaslat odpověď na e-mail otazky@janaklaudingerova.cz s uvedením „nezasílat“. 
V případě stávajících zákazníků může Správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu. I v tomto případě můžete ukončit odběr těchto e-mailů s obchodním sdělením stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo odpovědět na e-mail otázky@janaklaudingerova.cz s uvedením „nezasílat“.
Obchodní sdělení zasíláme obvykle 2x měsíčně, někdy Vás budeme informovat o zajímavých akcích častěji, avšak ne více než 4x měsíčně.
• ze zákonného důvodu (např. účetní účely)

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a máme s nimi uzavřenou příslušnou smlouvu. Jedná se zejména o MailerLite.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a zákonných povinností. Plnění smluv včetně poskytnutí našich služeb není nikdy z naší strany podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které nejsou pro plnění dané smlouvy (služby), nezbytně nutné. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování a nebo v konkrétních případech bylo-li uvedeno specificky jinak
• jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely zasílání newsletterů (obchodních sdělení), pak po dobu, než je odvolán souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů (obchodních sdělení):
E-maily s inspirací, články, novinkami a našimi službami Vám zasíláme, jste-li náš klient, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud klientem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů s obchodním sdělením stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo odpovědět na e-mail otazky@janaklaudingerova.cz s uvedením „nezasílat“.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Právo na informace:
Máte právo nás kdykoliv požádat o informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
Právo odvolat souhlas:
Odvolat souhlas je možné kdykoliv bez udání důvodu pomocí odvolacího odkazu v každém zaslaném e-mailu s obchodním sdělením nebo odpovědět na email otazky@janaklaudingerova.cz s uvedením „nezasílat“.
Právo na opravu:
Pokud Vaše údaje u nás uložené nejsou přesné či správné, můžete kdykoliv požádat o jejich opravu či doplnění.
Právo na výmaz a omezení zpracování:
Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. Výmaz svých osobních údaj můžete požadovat e-mailem nebo písemně na naši zde uvedenou adresu. Vymazání údajů proběhne do 30 dnů od obdržení žádosti. Výmazem Vašich osobních údajů již nebudete dostávat od nás žádná obchodní sdělení. Pokud by vymazání osobních údajů bránily jiné právní důvody, budete o této skutečnosti informování. V takovém případě máte právo na omezené zpracování, které zajistí, že tyto údaje budou poskytnuty pouze a výhradně k účelu, který brání jejich výmazu.
Právo na přenositelnost osobních údajů:
Pokud požadujete získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, předáme Vám je ve formátu xls ve lhůtě 30 dní.
Právo vznést námitku:
Máte právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů).
Právo podat stížnost:
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu otazky@janaklaudingerova.cz a vyřešíme to. Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete dle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu otazky@janaklaudingerova.cz

Zabezpečení osobních údajů:
Já Jana Klaudingerová, Klecany 369, Klecany 25067, IČ 75564629  přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, abychom Vaše osobní údaje chránili v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

Kontaktní údaje ohledně zpracování osobních údajů a pro nabytí Vašich práv:
Kontaktní údaje na Správce osobních údajů jsou:
Adresa: Já Jana Klaudingerová, Klecany 369, Klecany 25067, IČ 75564629 
E-mail: otazky@janaklaudingerova.cz

Závěrečná ustanovení:
Já Jana Klaudingerová, Klecany 369, Klecany 25067, IČ 75564629  je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3. 2021